2012
Het leven is de weg naar huis..

 

Lees 'achter de schermen van mijn leven' en ontdek de antwoorden op vragen die ik mezelf stelde:  

Zitten we nu in een tussenperiode?

Wat is de invloed van de Nieuwe Wereld Orde?

Waarom zijn er Graancirkels
?

Is de Schepping uit te leggen via de Heilige Geometrie
?

Kan de Noëtische Wetenschap
massagedachten beïnvloeden?

Hoe komen we in contact met onze engelen
?

Wat gaat er gebeuren met de aarde?

Hoe komen we bij onszelf?

Wanneer komen dromen
uit?

Wat voor invloed heeft muziek
op ons? 

 

2012: Eindpunt, Beginpunt of 'Just another day'?

 

Wat de rups het einde noemt,

Noemt de wereld een vlinder

 Lao Tse