Het leven is de weg naar huis..
Home » Maya van Eeuwige Tijd

De Maya van de Eeuwige Tijd - 2012 en Verder
door Drunvalo Melchizedek   vertaling: YvonneSchnaar-ten Bosch 

De Maya kalender is de meest accurate kalender die ooit op aarde ontdekt is. De mensheid is geïntrigeerd over hoe een oude volksstam zo precies kon zijn. Meer bepaald, de moderne mens met al zijn technologie. Nu kijkt de mensheid naar de Maya’s om te proberen te begrijpen wat die datum van 21 december 2012 betekent, die steeds weer wordt benadrukt in de Maya kalender. De Maya’s hebben nu geantwoord. Welke hoge bron is er meer gerespecteerd dan de president van de Nationale Raad van Ouderen in Guatemala. Alle 440 Maya stammen worden door deze hoofdleider vertegenwoordigd van de Maya Natie in Mexico, Belize, Honduras en Guatemala. Zijn naam is Don Aleandro Cirilo Perez. Vandaag zal ik vertalen naar de taal van de moderne wereld over datgene wat de Maya mensen zelf te zeggen hebben over 2012. En als ik een fout maak zal de Maya Raad het ons beiden laten weten. Maar zij gaven mij de autoriteit om te spreken.

De Maya willen jullie laten weten dat de wereld die jullie kennen en waarin jullie wonen niet is wat jullie denken dat het is. Wij, moderne mensen, denken dat de wereld vast en werkelijk is en dat niets dit kan veranderen. Het is vaststaand en zo zal het blijven tot in de eeuwigheid met of zonder onze aanwezigheid. De Maya willen jullie laten weten dat dit niet de waarheid is. De wereld zijn echt beelden die gecontroleerd kunnen worden door bewustzijn. In het bijzonder bewustzijn dat direct verbonden is met het menselijk hart. Dit is geen gewone publieke uitzending. Als je daarnaar op zoek bent, ben je op het verkeerde adres. Je staat op het punt een manier van zijn te betreden die enkel begrepen is door de oude wereld. De moderne wereld heeft bijna geen idee over datgene waar we het nu over zullen hebben. En in het algemeen weten ze zelfs niet dat het bestaat. En toch is deze manier van zijn precies datgene wat jullie in de moderne wereld op dit moment in de geschiedenis nodig hebben. Maar je weet het waarschijnlijk niet. De mensheid bevindt zich ongeveer in de situatie van een vlinder, enkele momenten voor het uit zijn cocon komt. Alles wat het wist staat op het punt om te veranderen. En een volledig nieuwe wereld zal zich openbaren.

Hallo, mijn naam is Drunvalo Melchizedek en je vraagt je waarschijnlijk af waarom hier een blanke staat die gemachtigd is om voor de Maya’s te spreken. Dat zal wat tijd vergen om uit te leggen. En om dat te doen zal ik wat over mijn leven moeten vertellen. Daardoor zal je begrijpen waarom ik hier sta.

Zoals de meeste mensen op aarde, toen ik nog jong was, in mijn twintiger jaren - bij sommigen is dat zelfs veel vroeger - wilde ik weten waarom ik hier op aarde was en waar het leven om draaide. Wat is deze planeet en die sterren en die zonnen? Waarom zijn we hier? Wat is hier allemaal gaande? Ik werd daardoor zo geïntrigeerd dat ik daarover begon te studeren. De eerste plaats waar ik studeerde was op de hogeschool. Ik koos in de hogeschool wetenschappen en wiskunde. Niet omdat ik een wetenschapper wilde  worden, of geld wilde verdienen. Dat was niet de bedoeling. Ik dacht dat de wetenschappers en wiskundigen moesten weten wat die sterren en die planeten waren. Ik bestudeerde dit jaren en jaren tot ik uiteindelijk tot de conclusie kwam, dat zij er niet meer over wisten dan ik.


Toen veranderde ik van het linker naar het rechterbrein en begon kunst te studeren, kunstgeschiedenis en schilderkunst. Dat bestudeerde ik weer twee jaar en dat hielp echt. Ik ging door 20.000 jaar kunstgeschiedenis heen. Van de holbewoner naar de moderne tijd. En langzaam kreeg ik een glimp van de vrouwelijke kant van het brein waarover het leven ging, maar ik kwam nog niet in de buurt.

De tijd ging verder en gedurende de tijd dat ik naar de hogeschool ging, besliste ik om ook meditatie te bestuderen. En ik begon dit te doen met de Hindoe filosofie. Ik begon mantra’s te bestuderen. Ik had een Hindu Guru die me deze dingen begon te leren en ik begon dit echt ernstig te bestuderen. Op zekere dag toen ik diep in meditatie was deed zich in de kamer waar ik was een bijzondere gebeurtenis voor. Het was iets dat ik niet verwachtte. Ik vroeg niet om dit te laten gebeuren. Het gebeurde gewoon. Twee lichtbollen, ongeveer zo groot, kwamen samen binnen, recht naar mij toe, aan beide kanten. Ongeveer die afstand. Ze waren intens stralend. De ene was prachtig ultra violet van kleur, de andere bestond uit een zeer felle groene kleur. Ik wist absoluut niet wat het was. Twee lichtbollen, aanwezig in mijn kamer. En dan, binnenin mijn hoofd, op een  telepathische wijze, hoorde ik die woorden: “Wij zijn niet afgescheiden van jou, wij zijn jij in een ander niveau van bestaan.” Ik wist niet wat dat betekende.

Het was het begin van een onderzoek dat mijn verdere leven heeft beheerst. En in mijn interactie met deze twee lichtbollen werd ik door hen geleid naar meer dan 70 spirituele leraren over de hele wereld en bestudeerde bijna elke vorm van spirituele meditatie op deze planeet. Maar tezelfdertijd leidden deze twee bollen me naar de wereld van de oude volksstammen om zo de betekenis te begrijpen van hun oude manier van handelen.

Dan begonnen deze engelen - dat waren die lichtbollen vanuit hun perspectief - me te leiden naar deze inheemse wereld en het is daar waar de Maya’s binnentreden. Ze leidden me naar een stam in Nieuw Mexico, de Taos Pueblo en ik bracht 14 jaar bij hen door. Een van hun leiders heette ‘Zeg goedemorgen tegen ons’. Hij is nu overleden. Hij was het hoofd van de Pajote kerk voor heel de Verenigde Staten. Hij nam me aan en begon me te onderwijzen. Andere leden van de Taos Pueblo begonnen me ook te onderwijzen. Een van hen was de Kasiki, de spirituele leider van de Taos stam. Hij was ooit het opperhoofd van de Taos Pueblo.

Hij onderwees me over kristallen en over fetisjen. Over hoe je de externe werkelijkheden kan begrijpen en veranderen door het gebruik van kristallen en fetisjen. En fetisj is een steen die je bewerkt naar een vorm en wanneer je weet hoe dit te gebruiken kan je zelfs je leven veranderen op manieren die niemand kan geloven. Maar ik zag het, ik zag het gebeuren. Ik kon het niet ontkennen. En langzaam, na 14 jaar, gaven ze me een inheemse training die me veranderde en voorbereidde om in de wereld te stappen en te werken met andere stammen.

De lichtbollen leidden me daarna naar wat de Anasasi genoemd werden. Dat waren de heel ouden, die leefden vóór de Hopi en de Sioux, de Lakota en de Cheyennes en al die andere stammen. Zij waren veel ouder. Ik vond hen in andere dimensionale werelden en begon met hen gedurende een periode te werken. Daarna werd ik naar de Maya’s geleid. In 1985 werd ik naar de Yucatan geleid, waar ik daar begon te bestuderen en ceremonies ging uitvoeren. Ik werd naar heilige tempels geleid zoals Uxmal en Labna en Koba, Chitzen, Itza, Tulun, Kuhunetchi en Palenque tot zelfs in Guatemala naar Tikal. Dat was voor mij een inwijding. En de Maya’s keken toe terwijl ik op dat niveau werkzaam was.

En een tijd daarna, enkele jaren later, ontmoette ik een man Hunsbatz Men, die een Maya sjamaan, een Maya priester was en die verbonden was met de hoge Itza Maya Raad uit Yucatan. Hij begon me de Maya manier om de wereld te bevatten te leren, die anders was dan de stammen die ik kende in de Verenigde Staten. Hij vroeg me om met hem ceremonies te doen. En gedurende jaren deden we ceremonies met honderden stammen die vanuit Zuid-Amerika naar ons toekwamen. Rond 2003 vroeg Hunsbatz Men me te komen en we begonnen ceremonies te doen op manieren die veel dieper waren en waar stammen in betrokken waren van over heel de wereld. Toen begon ik hun ceremonies te begrijpen en wat ze betekenden. Want ik wist tot dat punt helemaal niet wat ceremonies betekende. En pas recentelijk, in 2007 kwam de president van de Maya natie naar me toe. Daar zal ik later verder op ingaan.

Deel 2        Evolving Consciousness (menselijk bewustzijn evolueert) 

We weten dat het menselijk bewustzijn evolueert. De wetenschap heeft deze evolutie vastgelegd gedurende een lange tijdsperiode is zich daar zeer bewust van. De encyclopedie Brittanica ontdekte recent iets. Ik denk dat het ergens in de late tachtiger jaren was. Ze ontdekten dat wanneer je alle kennis zou nemen, die de hele mensheid heeft geleerd sinds het begin van onze beschaving, vanaf de Sumeriërs, ongeveer 6.000 jaar geleden, en je zou alles wat ze geleerd hebben brengen naar het jaar 1900. Zoveel bits informatie, gesproken in computertermen. Zoveel bits informatie wat we geleerd hebben gedurende een grote tijdsspanne, 6.000 jaar. Langzaam begonnen we te evalueren en leerden vele dingen. Dan ontdekte de encyclopedie, dat vanaf het jaar 1900 naar het jaar 1950 we evenveel leerden als in de laatste 6.000 jaar. Dat is ongelofelijk. Leerden we in 50 jaar evenveel als in 6.000 jaar? Wie zou dat ooit hebben kunnen denken. En dan ontdekten ze, deze jaartallen zijn ongeveer, niet exact, dat vanaf ongeveer 1950 tot ongeveer 1970 we weer evenveel leerden als in 6.000 jaar. En in plaats van in 50 jaar deden we het nu in 20 jaar. En dan vanaf 1970 tot ongeveer 1980 leerden we opnieuw evenveel als in 6.000 jaar. En het bleef versnellen. Tot ongeveer 1986 verdubbelden we het opnieuw. Zo ging het verder.

Er was zelfs een tijd dat bij de NASA de informatie zo snel binnenstroomde, dat ze het zelfs niet in hun computers konden invoeren. Ze waren ongeveer acht tot negen jaar achter. Ze moesten wachten tot de hardware and software opgevoerd werden tot hun bekwaamheid om te leren. Tot dit punt bevinden we ons op een recht naar boven gaande curve. We leren nu zoveel, ik weet het niet precies, maar we leren nu in één maand evenveel als in 6.000 jaar. Het lijkt onmogelijk maar het is een feit wanneer je het onderzoekt. Dat betekent dat er een curve is. We evolueerden langzaam, we werden slimmer en slimmer en plots, toen we de moderne tijd naderden gingen we recht naar boven. Wat de Maya’s zeggen is dat we een bewustzijnverandering gaan beleven. Een verandering van grote, hoe zal ik het zeggen… we worden iets fonkelnieuws. Een nieuw ras, een nieuwe manier om onze werkelijkheid te bevatten. En daar gaat dit programma over, deze verandering in bewustzijn. We gaan nog over vele andere zaken spreken, maar dit is wat de onderliggende laag is.

Wanneer we terugkijken naar de oude culturen wordt het duidelijk, dat wij mensen nu zeer verschillend zijn dan 2000 jaar geleden. Dat is zeer duidelijk. Niet enkel ons modern techno-speelgoed, maar verschillend in hoe we de werkelijkheid rond ons waarnemen. Wat we denken, dat de werkelijkheid is en wie we denken dat we zijn in deze realiteit. De Maya’s zeggen echter, dat de evolutie van het menselijk bewustzijn een tijd is binnen de cycli van tijd. Hetzelfde zoals DNA zich ontvouwt, terwijl het bepaalde chromosomen bereikt. En dat we nu op dit moment een smal punt in de tijd naderen waar de menselijke evolutie enorm versnelt en een sprong maakt naar een nieuw niveau van gewaarzijn. We worden groter dan wat we nu mens noemen. Het is binnen dit begripsvermogen dat we terugkeren over wat de Maya’s te zeggen hebben over wat we zullen worden. En het is binnen dit begrip dat we voortdurend verwijzen wanneer we spreken over het menselijk bewustzijn dat verandert. Tracht dit te begrijpen, want daar zal ik over blijven praten.

Ceremony

We kunnen niet echt verder gaan met trachten te begrijpen wat de Maya’s te zeggen hebben over hun voorspellingen zonder te begrijpen hoe de oude wereld aankijkt tegen ceremonies. Dat is weer een ander niveau. In de Maya geest zijn we in feite allen aan elkaar gelinkt. Ceremonie in de oude wereld was veel meer dan wat wij in de moderne wereld begrijpen of beginnen te vatten. Wij denken dat wetenschap en logica het belangrijkst zijn in de wereld waar we in leven. Wij zijn er zeker van dat we superieur zijn aan datgene wat er voor ons was en dat technologie uiteindelijk onze levens zal verbeteren en de moeite waard zal laten zijn. Maar wanneer je denkt, dat technologie je zal redden van datgene wat Moeder Aarde naar de mensheid zal brengen, en als de Maya’s het juist hebben, dan zal je een lastige verrassing te wachten staan. Zoals we in het begin reeds zeiden, het leven is niet zoals jij denkt dat het is. En de Sanskriet Veda’s, die meer dan 6000 jaar geleden geschreven zijn spreken reeds over de tijd waar we nu in leven. Ze spraken reeds dat we dingen zouden leren als elektriciteit en magnetisme. En dat we zouden leren in de lucht te vliegen in metalen kisten, zo staat het geschreven. En op zekere dag, zeggen de Veda’s, zullen we dit allemaal opgeven, zoals een kind dat opgroeit en zijn teddybeer loslaat en reikt naar een hogere visie. Wij staan op het punt hetzelfde te doen. Vanuit het Maya standpunt is hoge technologie geen teken van een ontwikkelde beschaving. Het is een teken van een beschaving, die op het punt staat ontwikkeld te worden.

Wat is het goede van technologie voor mensen wanneer ze ontdekken dat het menselijk lichaam en het menselijk bewustzijn bekwaam is om alles te doen, dat de technologie nu doet. En zelfs meer dan dat. Dat is wat we gaan begrijpen volgens de Maya’s. Eerst en vooral zien en kennen de Maya’s de Aarde als een levend wezen. Ze is bewust van alles wat er gebeurt op haar lichaam. Verder zien de Maya’s dat alles in de hemel levende wezens zijn. Ze zijn in interactie met elkaar. Wij niet, wij zien de Aarde als een rots. Ceremonie is rechtstreekse communicatie en een levende verbinding met de Grote Geest, Moeder Aarde, Vader Hemel en al het leven, overal. Vanuit de oude wereld is het begrepen, dat voordat enige verandering in de menselijke wereld kan plaatsvinden, eerst een ceremonie moet plaatsvinden. Ceremonie is iets dat ons hart verbindt met het hart van de aarde en het hart van de zon en het hart van het universum en iedereen en alles wat bestaat. Wanneer de oude wereld een ceremonie uitvoert betreden ze een heilige wereld van oneindige mogelijkheden.

De Maya’s hebben voorspeld dat wanneer we 2012 jaar naderen, de mensheid binnen zal gaan in chaos op een zeer diep niveau. Maar jullie hebben geen reden om angstig te worden. Het is niet het einde, het is het begin zoals je dat weldra zal begrijpen. Is het het einde van de cyclus van tijd? Is het het begin van een grote cyclus van grote schoonheid en hoop? Dat is wat we moeten uitzoeken. Maar wanneer we ons focussen op het einde van de cyclus, terwijl we rondom ons kijken, zien we dat alles in de moderne tijd op dit moment begint te degenereren en uiteen te vallen op grote schaal. Dat is precies wat de Maya’s hebben voorspeld. Bijvoorbeeld het broeikaseffect en het klimaat op de wereld nadert snel een waarschijnlijke ijstijd. Dat zal het meeste leven op aarde uitroeien. Dat is een ernstige zaak. Het financiële systeem in de wereld is op de rand van de totale ineenstorting. Dat is iets waar we over heel de wereld mee worstelen. Ziekten op wereldschaal zoals aids en andere virussen en vele andere dodelijke ziekten met bedreigende wereldpandemieën. Er woeden zowat 36 oorlogen op de wereld op dit moment. Niet enkel in Irak en Afghanistan. Vele andere oorlogen zijn aan de gang in de wereld. Meer dan 2 miljard mensen leven met minder dan twee dollar per dag. 25 duizend kinderen sterven elke dag dat wij leven. En de menselijke bevolking breidt zich uit tot het punt waarbij ze alle leven op aarde vernietigt, enkel omdat wij bestaan.

Ik kan zo verder gaan, maar jouw hart weet waarover ik spreek. De tijden waarin we leven zijn op zijn minst gesproken bedenkelijk voor onze geliefde planeet en alle leven dat op haar bestaat. Volgens de Maya’s is al deze chaos lang geleden reeds voorspeld. Wij naderen nu het einde van een zeer lange tijdcyclus en wanneer deze cyclus eindigt, doet deze chaos zich altijd voor. Het is een deel van de cyclus van het leven. Het is natuurlijk. Maar de Maya’s voorspellen dat de chaos die we nu ervaren pas het begin is. Er is iets dat veel groter is dan alles wat we nu ervaren, dat hier op aarde klaar staat om te verschijnen.

Deel 3

Probeer te begrijpen dat de voorspellingen die nu onthuld worden geen fantasieën zijn die voorspeld zijn door de Maya kalender. Want wat ik ga vertellen vanuit de Maya’s wordt ondersteund door keiharde moderne wetenschap, wat we jullie zullen laten zien. Zodra je de situatie begint te begrijpen waarin we ons allen bevinden, is het tijd om te luisteren wat er staat aan te komen en ons innerlijk voor te bereiden. Het is geen tijd om verder te leven alsof alles nog steeds normaal is. Want dat is het niet. En ‘normaal’ zoals we dat nu kennen is, als de Maya’s het juist hebben, zal nooit meer in ons leven voorkomen. Want datgene wat de normale werkelijkheid zal vervangen is veel, veel grootser.

Is dit dus het einde van de moderne beschaving waarvan vele mensen geloven dat het zo is na het bestuderen van de Maya kalender? Die voorspellen enorme aardveranderingen tegen 2012. Dat is precies wat het hoofd van de Maya natie, Don Alejandro, jullie wil laten begrijpen. Ja, er zullen waarschijnlijk aardeveranderingen plaatsvinden, volgens de Maya’s maar er is iets veel belangrijker, uiterst mooi en positief waar niemand over spreekt en waar de meeste wetenschappers zich niet bewust van zijn. Het is dat andere positieve aspect waarvan de Maya’s en ikzelf willen dat je bewust moet van worden.

The Eternal Secret

Als dit einde van de cyclus een menselijke ramp wordt of een zegen voor de hele mensheid zal dit afhankelijk zijn van de menselijke soort. Zo is het aan mij uitgelegd door de Maya’s en vele andere stammen. In een tijd zoals deze, zijn wij duidelijk een blad in de geschiedenis wat wordt omgedraaid van een beschaving in crisis. Alles hangt af van hoe de mensheid al zijn verworven ervaring verwerkt, zijn kennis, zijn wijsheid, naar een lichaam van gewaarzijn welke de mensheid leidt naar de toekomst. Wanneer deze toekomstervaring ondersteunend is zullen we overleven. Wanneer het dat niet is gaan we de weg op van de dinosauriërs en zullen we uitsterven. Het is aan ons. We hebben de kracht om onze toekomst nu te veranderen. In feite is het hier en nu de enige plaats en tijd om deze verandering te laten plaatsvinden.

We spraken over dit hoger bewustzijn waar de Maya’s ook over spreken. En daar is nog een belangrijk begrip over, een geheim eigenlijk over de trigger die dat in werking zet. Ik kan dat in één zin gieten. Maar die zin is niet begrepen door de meeste mensen, maar ik zal hem toch zeggen. Daarna zal ik er nog meer uitleg over geven. Het geheim over hoe deze stap in bewustzijn moet genomen worden heeft met het volgende te maken. Het menselijk bewustzijn moet het gewaarzijn van de oude wereld combineren met het gewaarzijn van de moderne wereld. Dat creëert een nieuw en meer geëvolueerd menselijk bewustzijn voor beide werelden. Eenvoudig gezegd, wij leven in twee werelden die van elkaar zijn afgescheiden. De oude wereld en de moderne wereld. En we leven naast elkaar. Maar tegelijkertijd hebben deze twee werelden elkaar nodig. Ze moeten elkaar leren begrijpen en elkaars kennis en wijsheid absorberen. Anders zal geen enkele van deze twee werelden bekwaam zijn om naar een hoger bewustzijn te bewegen. Het vereist samenwerking. De oude wereld is klaar om nu te bewegen. De meeste stammen van de hele wereld zijn daar volledig op voorbereid. Maar de moderne wereld heeft de noodzaak nog niet begrepen om naar zijn voorouders terug te gaan, wat de oude wereld is. Waarom zijn onze voorouders belangrijk voor onze overleving? En waarom is onze overleving belangrijk voor onze voorouders?

In deze moderne wereld leven de meesten onder ons in een synthetische werkelijkheid. Met synthetisch bedoel ik het volgende. Afgescheiden van de natuur in onze huizen en onze auto’s. Technologie die ons afschermt van de buitenwereld en de zegeningen van de natuur. En door onze trots over onze technologische verworvenheden, kunnen we niet begrijpen hoe inheemse volkeren die leven en eten in het vuil, nauwelijks in staat zich te voeden, mogelijkerwijze enig effect kunnen hebben op deze moderne wereld, behalve dan vervelend te zijn. Laat me dus uitleggen waarom de Maya’s en andere stammen zo belangrijk zijn voor de mensheid en voor zijn voortbestaan. En wanneer je toelaat om dit begrip aan te nemen, kunnen we verder doordringen in de verborgen wereld van de Maya’s. Daar waar ze hun manier van leven en hun wijsheid zullen beginnen te onthullen.

Nature of the Immage of Expanding Consciousness

Als we naar de natuur kijken en naar het universum, zien we dat het menselijk lichaam en alle levensvormen zoals planeten, zonnen en al hun relaties inbegrepen, de uiterlijke werkelijkheid, een wiskundig aantal getallen bevatten, die we de Fibonacci reeks noemen. Ons menselijk lichaam bevat deze getallen op miljarden plaatsen, want elke cel bevat ze. Dan spreken we nog niet over de vele lichaamsproporties.

Deel 4

Om te begrijpen waarom precies het cruciaal is om de oude wereld met de nieuwe wereld te verenigen, onze kennis, wijsheid en al de rest, ga ik spreken over heilige geometrie. Ik ga dat gebruiken om dat duidelijker te maken. De gulden snede is een verhouding. Je kan willekeurig welke lijn nemen, hoe lang ook en deze doorsnijden op een magische plaats, welke de gulden snede is. Eén gedeelte zal 1 zijn, wanneer je dit meet. En het andere gedeelte zal 1,6180339 zijn welke een getal is dat doorgaat tot in de oneindigheid. Het eindigt nooit. Het is een verhouding. Je kan deze verhouding niet enkel zien bij planeten en sterren, zonnen en manen. Je kan het zien in je eigen lichaam. Wanneer je bijvoorbeeld je hand neemt en je kijkt naar je gewrichten en je beenderen en je deelt deze lengte door deze lengte, verschijnt die Phi verhouding, 1,6180339. Wanneer je dit been deelt door dat been verschijnt opnieuw de Phi-verhouding. En dit been door dat been… zo kan je over je hele hand gaan en ook met je voeten doen. Wanneer je deze hand hier neemt en deze lengte meet tot je armbeen verschijnt opnieuw de gulden snede. Deel deze door deze en de gulden snede verschijnt opnieuw. Neem je voet en deel die door dit… en zo gaat dat verder. Over je hele lichaam zal je de gulden snede vinden op letterlijk miljarden plaatsen, omdat elke cel in je lichaam de gulden snede in zich draagt.

Dus is het duidelijk dat de gulden snede zeer belangrijk is voor de creatie. Het is waarschijnlijk een van de meest belangrijke verhoudingen van alle mogelijkheden in de wiskunde. Maar het leven, jij en ik, weten niet hoe dit te doen. We weten niet hoe we de gulden snede moeten creëren. In feite geloof ik niet dat de gulden snede waar ook in het universum bestaat. Het is enkel een idee, deze ideale verhouding, maar ze bestaat gewoon nergens. Het leven weet niet hoe het getallen moet gebruiken die nooit eindigen. Het weet hoe hele nummers te gebruiken zoals 1, 2, 3, 4 en 5. Het weet hoe deze te gebruiken, maar niet die andere. Het leven bedacht dus dit andere ding wat deze man Fibonacci lang geleden ontdekte.

Wanneer je naar deze reeks getallen kijkt, Fibonacci is een reeks, het begint met 0, dan gaat het naar 1, dan opnieuw 1, dan 2, dan 3, dan 5, dan 8, dan 13, dan 21, dan 34, dan 55, dan 89, dan 144 en zo gaat het verder. Deze reeks gaat steeds verder, maar als je er goed naar kijkt is het gewoon, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, het is vrij eenvoudig.

Je telt het laatste getal op bij het vorige en je krijgt het volgende getal. Maar als je deze getallen door elkaar deelt…. Als je 1 deelt door 1 is de uitkomst onder de gulden snede verhouding. Wanneer je 2 deelt door 1 krijg je 2 en dat is boven de gulden snede verhouding, maar het is dichter bij 1,6180339. Wanneer je dan 3 door 2 deelt krijg je 1,5 wat dichter hierbij is, maar het ligt eronder. Wanneer je dan 5 door 3 deelt krijg je 1, 6666667 wat er opnieuw boven ligt. En wanneer je dit goed bekijkt blijft het eronder, erboven, eronder, erboven en het getal komt steeds dichter en dichter bij de gulden snede. Wanneer je 55 deelt door 34 krijg je 1,6176 wat steeds dichter komt.

Wanneer je naar de Nautilus schelp kijkt, die in de helft gesneden is, zie je dat deze kamers op het eerste zicht gebroken en vreemd uitzien, omdat dit 1 en 1, dan 2 en 3, dan 5 en 8, dan 13, 21, 34, 55, 89. Zo ontvouwen ze zich verder en komen steeds dichter bij die perfecte gulden snede verhouding. Je ziet het plaatsvinden in deze schelp. Dat is wat het leven doet om rond het feit te komen, dat het deze ingewikkelde getallen niet kan gebruiken, maar wel enkelvoudige getallen zoals 1, 2 en 3. Het leven gebruikt dit niet enkel in jullie lichamen, maar in alles. In alles wat leeft op aarde. Het doet er niet toe wat het is of waar het vandaan komt. Zelfs al komt het van een andere wereld. Dit gebruikt het om het te laten ontvouwen. Onthoud dat waar we hier over spreken gaat over het waarom de oude wereld en de moderne wereld elkaar nodig hebben om te overleven, zoals de Maya’s zeggen.

Deze plant toont dit goed aan, zodat ik het kan uitleggen. Dit wordt de niesplant genoemd. Het is een vreemde plant, maar hij groeit volgens de Fibonacci reeks. Hij komt uit de grond en er groeit 1 blad aan, dan nog 1, dan 2 bladeren, dan 5, dan 8 bladeren, dan 13 bloemen. De Fibonacci reeks is zeer duidelijk [zichtbaar]. De vraag is, hoe weet deze plant wanneer hij op het vijfde niveau komt om vervolgens 8 bladeren te laten groeien en niet 10, 12 of een ander getal. Hoe weet hij dat?

De plant weet dat, omdat wanneer hij naar zijn verleden terugkijkt, wat 3 is en weet dat wanneer het zijn verleden optelt bij zijn heden, hij bij zijn toekomst weet dat dit getal 8 zal zijn. En dat is de situatie waar de mensheid zich momenteel in bevindt. De moderne wereld is zoals 5 nu en het weet niet waar het naartoe gaat. Het is volledig afgesloten van zijn verleden. Wanneer het zich nu terug verbindt met zijn verleden, wat nu staat te gebeuren op aarde, herinnert het zich opnieuw de oude wereld. En wanneer het de oude wereld optelt met de moderne wereld, weet het precies waar het naartoe moet. Wij moeten weten waar naartoe ons bewustzijn zich aan het uitbreiden is. En dat kunnen we niet weten zonder de oude wereld. Het is essentieel, het is geen optie, wij zullen moeten. De oude wereld is volledig voorbereid. Ze weten dat ze ons nodig hebben. Wij weten enkel niet dat wij hen nodig hebben.

Deel 5

De Maya’s hebben steeds de kennis behouden over de tijd, de eeuwige tijd. En in het bijzonder over 21 december 2012, wat een mysterie is geworden. Onze moderne harten hebben verlangd naar meer begrip over ons eigen bestaan. Wij weten dat deze dag belangrijk is. Maar de meesten van ons weten niet wat dit echt betekent. We zullen dus deze datum brengen naar een helderder inzicht, zodat je het grotere beeld kan begrijpen. We zullen moeten spreken over andere onderwerpen zoals de precessie van de equinoxen en andere tijdcycli van tijd. We zullen deze concepten uitleggen op de gepaste tijd daar ze allemaal in elkaar passen. Als de Maya voorspellingen juist zijn en de moderne wetenschap bevestigt deze profetieën ook, is er wat er staat te gebeuren een soort van wereldverandering met in de onmiddellijke toekomst de ontvouwing van niets minder dan een volledige transformatie van de planeet èn het menselijk bewustzijn. Is er iemand daarbuiten die zich daar om bekommert? Dat hopen de Maya’s.

Vele wereldacademici hebben de Maya kennis en zijn kalender bestudeerd en zijn meestal tot het besluit gekomen, dat 2012 het jaar van het laatste oordeel is voor de mensheid. Maar wanneer we open moeten staan voor het inzicht vanuit het levende Maya perspectief, zou het toepasselijker zijn om het de geboorte van een nieuwe mensheid te noemen. Of nog duidelijker, de geboorte van een nieuw bewustzijn. Maar dit gedeelte van de voorspelling is totaal over het hoofd gekeken door het grootste deel van de wereld. En eerder dan een vervolg te schrijven op “Serpent of Light” (De slang van het licht) is dit internet-programma mijn manier om deze informatie zo snel mogelijk naar buiten te brengen. Een boek schrijven duurt vele maanden. Dan nog 9 tot 12 maanden voor het te publiceren. Dan nog een jaar of anderhalf jaar om het in alle talen te vertalen. Dit is veel te traag. Dit bereikt jullie nu. Maar wie weet schrijf ik toch nog een vervolg.

The Maya

In dit hoofdstuk willen we opnieuw benadrukken, dat de Maya kalender de meest accurate kalender op aarde is. Deze extreme accuraatheid heeft wetenschappers over de hele wereld verbaasd. En gedeeltelijk door deze accuraatheid kijken honderden miljoenen mensen naar de Maya ouderen om deze datum in 2012 te verklaren, die de wereld beschouwt als een deel van de Maya profetie. Wat wij over heel de hele wereld hebben vernomen over deze 21-12-2012, is dat er wereldrampen zouden plaatsvinden en dat de wereld zou eindigen.

Nationale Maya Raad van Ouderen van Guatemala

Om meer te begrijpen over de bron waarover ik praat zal ik snel iets uitleggen over de Nationale Maya Raad van Ouderen in Guatemala en wie ze zijn. Er zijn 440 stammen in Mexico, Belize, Honduras en Guatemala. En elk van deze stammen heeft één verkozen oudere. Deze 440 ouderen vormen de Maya Raad van Ouderen die zich bevindt in Guatemala. Deze Raad verkiest één lid om de Raad te vertegenwoordigen en de Maya natie. Dit is Don Alejandro Cirilo. Hij is een Maya sjamaan van de 13e generatie. Don Alejandro weet meer over de Maya’s en hun cultuur dan waarschijnlijk iemand op aarde. Om duidelijk te zijn, er zijn andere Maya Raden zoals de grote Itza Maya Raad die verbonden zijn met de Hunsbatz Men, die ook een Maya priester en sjamaan is. Maar zij leven in Mexico en de lagere plateaus. Deze raad is een andere hoofdraad en vertegenwoordigt vooral de Mexicaanse Maya’s. Ik heb ook met hen jaren gewerkt en ceremonies verricht, zoals ik reeds gezegd heb. Het werk dat zij doen is ook zeer belangrijk voor de wereld. Dan zijn er nog kleinere raden, die gelokaliseerd zijn in Belize, Honduras en andere plaatsen. Het zijn meestal regionale en afgelegen raden.

The Story from the Ancient World

Om duidelijker te maken waarover ik spreek begin ik met een verhaal wat de Maya’s aan mij gaven om jullie te geven. Het beweegt als een rivier, draaiend en van richting veranderend, maar altijd stromend naar de oceaan. We zullen de leegte beginnen te dichten tussen de manier waarop de oude wereld begrijpt en hoe de moderne wereld de zon, de aarde en het universum interpreteert. Als jij kan zien wat ik zeg vanuit jouw hart en niet vanuit je verstand zal je het begrijpen. In juli 2007 kwamen Don Alejandro en zijn Elisabeth naar Sedona in Arizona waar ik woon, om me te ontmoeten. Ze wilden me vertellen over een aantal van de Maya voorspellingen en vroegen om bijstand bij deze voorspellingen. Waarom ik? Dat kan ik je niet echt vertellen, behalve omdat ik reeds lang met hen werkte en ik vermoed dat ze me vertrouwen.

Het eerste dat Don Alejandro me vertelde was dat alles wat we tot nu toe al gelezen, gehoord of gezien hebben van de Maya cultuur en de Maya kalender niet goedgekeurd of geschreven is door de Maya mensen. Ook niet door een van de Raden en dus ook niet uitgesproken zijn door Maya mensen! Wat wij weten over de Maya’s is afkomstig van universiteiten, regeringen, religies, archeologen of gewone mensen zoals José Arguelles en sommigen zijn zelfs Maya’s. Maar om duidelijk te zijn, de Nationale Maya Raad van Ouderen in Guatemala hebben volgens Don Alejandro geen enkel woord gesproken in 527 jaar! Dat is een lange tijd van stilte. Je kan dus zien waarom de Maya’s deze stilte verbreken omstreeks in deze tijd en zou van grote betekenis moeten zijn voor de wereld. Verder moet alles wat wij nu weten over de Maya’s opzij gelegd worden, zodat we de waarheid kunnen horen. Geen waarheid die door buitenstaanders is opgemaakt, zij raden gewoon maar, of leven in een bewustzijn welke bijna niets te maken heeft met de Maya.

Hier is wat Don Alejandro me verteld heeft over de Maya profetie van 2012. Eerst en vooral is er een tijdsvenster rond deze datum, 21 december 2012. De Maya’s noemen dit het einde der tijd. Het omvat 7 tot 8 jaar. Dit tijdsvenster begon op 24 oktober 2007. Maar de precieze einddatum is me niet medegedeeld. Wat zeker is, is dat we nu allen in dit tijdsvenster leven, wat het einde der tijd wordt genoemd.

Don Alejandro zei ook, dat de waarschijnlijkheid dat de Maya profetie zou beginnen op die datum, 21 december 2012, wat de meeste mensen in de wereld geloven, uiterst onwaarschijnlijk zal zijn. Hij zei dat het gewoon ergens in dit venster zal plaatsvinden, (het einde van de tijd) wat betekent, elk moment! En dit tot uiterlijk 2015. Dat is iets wat geen enkele van de voorspellingen vanuit de moderne wereld zegt. Om de situatie nog beter te schetsen, moeten we begrijpen wat die datum eigenlijk is. Daarvoor moeten we spreken over de precessie van de equinoxen.

Voor sommigen van jullie gebruiken de Maya’s een cyclus van 5.200 jaar. Wanneer je dit getal vermenigvuldigt met 5 verkrijg je 26.000 jaar. En dit is bij benadering de tijdsduur van de precessie van de equinoxen. De cyclus die de Maya’s gebruiken is zelfs wat korter.

Deel 6                

Op deze kalender zie je dat er zich wielen in wielen bevinden. Al deze wielen schijnen zich te bewegen met verschillende snelheden. Een ervan is de precessie van de equinoxen wat ik zo dadelijk in detail zal beschrijven. Deze komt om de 26.000 jaar terug. Deze 52.000 jarige periodes komen hier vijfmaal voor, maar ze ontmoeten de precessie niet. Maar elke circa 26.000 jaar komen deze twee cycli in perfecte lijn. En dat gebeurt op 21 december 2012. Laat ons het begrip ‘tijd’ eens van dichtbij bekijken.

We zien hoe dit grotere beeld verschijnt en zien we wat de precessie van de equinoxen is in dit grotere beeld. Tijd is een ongrijpbaar menselijk concept. We kijken op ons horloge en zeggen: het is 4.32 uur. De meesten van ons vergeten dat deze tijd verbonden is met de omwenteling van de aarde. Iets werkelijks, geen digitaal geestelijk gedoe. Je kijkt naar de zonsopgang of de zonsondergang en we denken dat de zon beweegt. Maar deze beweging is ook een illusie. Want het is enkel maar de rotatie van de aarde die deze illusie veroorzaakt. Dezelfde beweging die onze dagelijkse tijd schept. De aarde draait één volle omwenteling en we ervaren een dag. Deze enkele cyclus is verdeeld in 24 segmenten die we uren noemen. Natuurlijk weten we dat. Iedereen weet dat een dag één omwenteling van de aarde is.

De tweede best gekende aardecyclus is de reis die de aarde maakt rond de zon. Eén cyclus rond de zon is één jaar of 365,5 dagen. Sommige wetenschappers zeggen 365,44 dagen. Het is dus duidelijk dat we de tijd tellen door de beweging van de aarde in relatie tot de zon. Maar er zijn andere bewegingen en cycli daarin en verbonden met de aarde, die door de meeste mensen op aarde minder goed begrepen zijn. Maar hebben evenveel effect op ons dagelijks leven dan de uren die we op onze horloges zien. We weten het enkel niet. Bijvoorbeeld, de hoek van de as van de aarde die naar de zon toe neigt, heeft een enorm effect op elk mens op aarde. Deze is op dit ogenblik 23,5 graden en wordt de obliquiti van de aarde genoemd. Deze hoek naar de zon veroorzaakt onze seizoenen, onze zomer, lente, herfst, winter. En deze verandert voortdurend. De eigenlijke hoek van de aarde verandert van 22,1 graden naar 24,5 graden over een periode van ongeveer 42.000 jaar. Dat is echt een heel lange periode. Je zou niet denken dat dit iets te maken heeft met ons dagelijks leven. Maar zelfs bij deze lange cyclus moeten astronomen deze veranderingen van de aardas op dagelijkse basis in acht nemen, terwijl ze het universum bestuderen met hun computer gestuurde telescopen. Doen ze dat niet, dan zullen ze niet kijken naar wat verondersteld is waar ze naar kijken. Ze zullen uiteindelijk ergens anders naar kijken. En zelfs onze reis rond de zon is niet zo eenvoudig als het schijnt. De vorm van de omwenteling die de excitricity genoemd wordt, verandert ook voortdurend. Onze aarde beweegt van een praktisch perfecte cirkel rond de zon naar een ellips, grotendeels veroorzaakt door de zwaartekrachtinvloeden van Jupiter en Saturnus. Deze cyclus verandert gedurende een lange tijdsperiode, ongeveer 100.000 jaar. En interessant genoeg, het verandert niet de lengte van een jaar, terwijl het verandert van een cirkel naar een ellips en weer terug.

Dan is er nog de precessie van de equinoxen. Dat is een beweging in de as van de aarde die recent is berekend door wetenschappers in het jaar 2000. Om precies te zijn duurt het voor de as 25.771,5 jaar om een volledige omwenteling te maken. We spreken hier over de as en die beweegt in een cirkelvormige beweging. Het is geen perfecte cirkel, meer een ellips dan een cirkel. En om één zo’n omwenteling te maken duurt het bijna 26.000 jaar. Deze beweging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de zon en de maan, alhoewel ook andere hemellichamen ze beïnvloeden. De precessie van de equinoxen verandert ook altijd, omdat er zoiets bestaat als de Melancovic cycli. De Melancovic cycli is de opeenstapeling van alle aardcycli en alle andere cycli die de aardcycli beïnvloeden. Die schijnt ook voortdurend te veranderen. De wetenschappelijke focus op de Melancovic cycli sturen voornamelijk de effecten die het heeft op het klimaat van de aarde. Daar moet men dan de Melancovic cycli voor bestuderen. Evenals de solarcycli van de zon, een ander parameter onderwerp met betrekking tot het aardeklimaat.

En dan is er nog natuurlijk de omwenteling om de maan, die de getijden in de oceanen veroorzaakt die zoals een klok de lage en hoge getijden in de oceanen bepaalt. Iets wat iedereen beïnvloedt die op de oppervlakte van de oceanen leeft. Dit beïnvloedt ook de Melancovic cycli. Deze cycli beïnvloeden ook de menselijke emoties. En miljoenen biologische cycli van al het leven op aarde, zoals vrouwelijke menstruatiepatronen, zijn de sleutel over alles waar we nu over spreken en naar alle voorspellingen van de Maya’s.

We zien dus dat er vele cycli bestaan in de bewegingen van de aarde en de precessie van de equinoxen is er gewoon één van en wordt beïnvloed door al die andere cycli. Er zijn er andere, maar je hebt nu een beeld.

The Precession of the Equinox

Als we nu even een kijkje nemen naar het einde van dit puntje hier, zoals ik reeds zei, dit elliptisch patroon en we vergroten dit, zien we dat er twee punten zijn die zich het verst bevinden van het centrum van de cirkel. Die worden de Apigee en de Perigee genoemd. Deze twee punten zullen meer en meer belangrijk worden wanneer we verder gaan. Volgens de wetenschap duurt het 25.771,5 jaren om één volledige cirkel te maken en als het dat doet beweegt het door alle twaalf tekens van de zodiak. Deze as wijst als het ware naar verschillende zodiaktekens terwijl het verder beweegt. En volgens de oude Hindoes en Tibetanen, elke keer als de as in een nieuw teken beweegt, verandert de mensheid volledig op een zeer specifieke manier. Het is iets meer ingewikkeld, omdat de Hindoes de tijdsperioden opdelen in deze ellips in wat zij yuga’s noemen. Deze zijn iets anders dan de astrologische tekens. Dus op december 2012 begint de as van de aarde te wijzen naar het teken van de Waterman. En volgens de oude wereld zullen we snel veranderen van bewustzijn. En volgens de Maya’s begint deze bewustzijnsverandering niet noodzakelijk op die specifieke datum, maar ergens binnen dit tijdsvenster waar we nu in leven.


 

Maak een Gratis Website met JouwWeb