Het leven is de weg naar huis..
Home » Eenhoorn

Eenhoorn

De fabelachtige Eenhoorn

Iedereen heeft wel eens van de eenhoorn gehoord of er een afbeelding van gezien. Velen beschouwen de eenhoorn als een edel fabeldier die het goed doet in sprookjes. Toch zijn er ook velen die geloven in een diepere, spirituele betekenis achter de eenhoorn.

 

Meestal wordt de eenhoorn afgebeeld als een wit paard met donkerblauwe ogen, prachtige manen en een geitensik. Op zijn voorhoofd draagt hij een spiraalvormige hoorn die uitloopt tot een punt. 

Geschiedenis

 

In een oud Indisch geschrift, de Mahabharata (dat samen met de Ramayana een belangrijke culturele hoeksteen van het hindoeïsme heeft gevormd), wordt een zekere `Rishi Ekasringa' genoemd, wat gehoornde kluizenaar of eenhoorn betekent. Rishi Ekasringa leefde met de dieren in het woud. Zijn vader had ooit zijn zaad in een meer gestort. Een gazelle die van het water kwam drinken, werd hierdoor indirect bevrucht. Het zaaddragende water zou in de veel latere, westerse overleveringen het vergiftigde water zijn dat door contact met de hoorn gezuiverd zou kunnen worden.

 

De oudst bekende eenhoorn, de K’i Lin, kwam in circa 2600 v.C. voor in China. De K’i Lin stond voor vrede en voorspoed. Zijn uiterlijk leek niet echt op de eenhoorn zoals tegenwoordig afgebeeld is. Zo had de K’i Lin het lijf van een hert, paardenhoeven, een ossenstaart en op zijn voorhoofd stond een hoorn van 60 centimeter. Hij trapte nooit op levende planten en dieren en was erg goedaardig. 

In de 4e eeuw v.C. wordt de eenhoorn beschreven door de Griekse historicus Ctesias. Deze historicus hoorde aan het hof van de Perzische koning verhalen van reizigers uit India die gingen over een wild dier met genezende krachten en een gedraaide hoorn op zijn voorhoofd.

 

Ook in de bijbel wordt er gesproken over de eenhoorn zoals in Job: “Wie heeft de eenhoorn zijn vrijheid gegeven, wie heeft hem van zijn banden bevrijd? Ik laat hem wonen in de wildernis, de zoutvlakte is zijn domein.” . Of in Psalmen 22 – 22:  “Verlos mij uit de muil van de leeuw; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen”. Voor bijbelvertalers had de eenhoorn een te fabelachtige lading en daarom werd in latere vertalingen een ander dier genoemd. Verder leefden Adam en Eva in het ‘Hof van Eden’ samen met alle dieren, waaronder ook de eenhoorn.  

 

In de Middeleeuwen zag men de eenhoorn als een sterk en woest wezen die tegelijkertijd werd gezien als symbool van reinheid en maagdelijkheid. Volgens de Middeleeuwse mythen kon de eenhoorn alleen gevangen en in bedwang gehouden worden door een maagd. Rond deze periode was de eenhoorn ook bijzonder geliefd als thema voor wandkleden. Op deze kleden is vaak een tafereel te zien van een gevecht tussen de leeuw en de eenhoorn. Wie er won hing af van het seizoen. In de lente was de eenhoorn het sterkste, maar in de zomer won de leeuw.

Ook vandaag de dag komt de eenhoorn regelmatig opduiken zoals in de boeken van Harry Potter.

De geneeskrachtige hoorn

 

Volgens de verhalen die de Griekse historicus Ctesias had gehoord werd het stof dat van de hoorn werd geschraapt gebruikt als geneesmiddel en degenen die uit de hoorn dronken, werden beschermd tegen krampen en vergiftigingen.

 

Zo beschikt de eenhoorn ook over de macht om vergiftigde bronnen weer te zuiveren. Hij doet dit, door zijn hoorn in het water te steken, of door er met zijn hoorn het kruisteken over te maken. Een Utrechtse priester beweerde in 1389 zelf een eenhoorn gezien te hebben. Hij zag hoe het dier het door de slang vergiftigde water drinkbaar maakte door een kruis met zijn hoorn te slaan. De eenhoorn dronk daarna van het water, waarna de andere dieren volgden.

 

Rond de Middeleeuwen gold de hoorn van de eenhoorn als een universeel geneesmiddel. Het beeld van de eenhoorn werd daarom vaak gebruikt als logo van apothekers en drogisten. In de hogere lagen van de bevolking werden enorme prijzen betaald voor een (stukje) hoorn. In werkelijkheid kocht men een tot stoottand uitgegroeide linkertand van het mannetje van de narwal (walvissoort), die meer dan 2,5 meter lang kan worden. Een oude naam voor de narwal luidt dan ook: zee-eenhoorn.

 

De spirituele Eenhoorn

 

De eenhoorn staat symbool voor kracht, puurheid, gezondheid, geluk, vernieuwing en zuiverheid.

 

In de wereld van de ‘New Age’ wordt gezegd dat de eenhoorn geen fabeldier is, maar werkelijk bestaat. Zo komen de eenhoorns, samen met de elfen, uit het koninkrijk van de natuurgeesten en zou hij zich alleen maar openbaren aan mensen met een ‘zuiver hart’ wat vroeger in de Middeleeuwen werd verward met ‘een reine maagd’.

 

  • Verder worden de eenhoorns gezien als bezitters van de zuiverste vorm van energie. Soms worden zij beschreven als Goddelijke helpers die ons begeleiden in de weg naar geluk en gezondheid.

 

  • De eenhoorn staat symbool voor de evolutie. In de Middeleeuwen wordt vaak de ‘duistere’ kant van eenhoorn genoemd wat te maken heeft met de duistere kanten van deze periode.

 

  • Evolutie staat voor transformatie. Als symbool van de nieuwe tijd wordt de eenhoorn gezien als symbool van geestelijke verlichting.

 

  • Het paard wordt in de mythologie en in sprookjes vaak aangeduid als het beeld van denken en intelligentie. De eenhoorn is de transformatie; een beeld van een edel paard met een verheven, gezuiverde intelligentie.

 

  • De eenhoorn staat ook symbool voor de chakra tussen de wenkbrauwen; het derde of innerlijk oog. Deze chakra zorgt voor de verbinding met de geestelijke wereld, opent de poorten naar intuïtieve kennis en verwijst naar een werkelijkheid die tevoorschijn komt, zodra het dualistisch waarnemen van de wereld overstegen wordt en de gedachten tot rust zijn komen.

 

Heb jij al een eenhoorn gezien?