Het leven is de weg naar huis..
Home » Taal Heilige Geometrie

 Taal van de Heilige Geometrie

Over dit onderwerp valt erg veel te vertellen. Onze voorvaderen waren al bekend met de Heilige Geometrie. Volgens vele oude volkeren schuilt achter Geometrie het mysterie van de schepping.

Het universum is gevormd volgens vaste, geometrische verhoudingen; van de bloemen in de tuin tot de Egyptische Piramides, de groepering van sterren en zelfs het menselijk lichaam. De cellen van ons lichaam zijn op dezelfde manier gestructureerd. Wij zijn dus op dezelfde manier opgebouwd als het totale universum.

Platonische Lichamen (regelmatige veelvlakken)
Onder andere de Griekse filosoof Plato kwam na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat het universum bestaat uit een harmonieus geordende eenheid ofwel… de sleutel tot het begrip van de aard van het universum. Volgens Plato bestaat de gehele schepping uiteindelijk uit vijf unieke vormen:
Tetrahedron, (4 vlakken)
Hexadedron ofwel de kubus (6 vlakken)
Octahedron (8 vlakken)
Dodecahedron (12 vlakken)
Icosahedron (20 vlakken)
Deze vormen worden ook wel Platonische Lichamen genoemd.

Een kenmerk van een regelmatige veelvlak is dat in elk hoekpunt even veel vlakken samenkomen.
Plato bracht de vijf regelmatige veelvlakken in verband met de vijf kosmische bouwstenen van de wereld: vuur, lucht, water, aarde en hemelmaterie, ook wel ether genoemd.

De Gulden Snede
De Gulden snede is een wiskundig patroon dat je overal om je heen tegenkomt. De Gulden Snede is een opdeling van een lijnstuk of oppervlak in twee ongelijke delen. Het kleinste deel verhoudt zich tot het grootste deel als het grootste deel tot het geheel. Wiskundig gezien is De Gulden Snede, ook wel Gouden Verdeling of Gulden Regel genoemd, een begrip met hele bijzondere eigenschappen. De Gulden Snede verhouding is de unieke verhouding die er in het universum bestaat tussen het geheel en de delen. Door de bijzondere eigenschappen creëert de Gulden Snede eenheid in de verhoudingen, waardoor er binnen de enorme hoeveelheid aan vormen éénheid en harmonie bestaat in het universum.

De Gulden Snede vind je duidelijk terug in bepaalde architectuur, denk aan de piramides van Egypte, kathedralen, de Notre Dame, het Parthenon in Athene, maar ook in werken van Leonardo Da Vinci, of zelfs in muziekwerken van onze klassieke componisten.

De Gulden Snede Spiralen
Alle materie wat we om ons heen zien is in beweging, De stoel waar je op zit, de tafel, de muren….. Dat komt, omdat de materie is opgebouwd uit vibrerende structuren van de 5 eerdergenoemde platonische vormen. De golven die de beweging tot stand brengen zijn spiraalvormige golven, beter bekend als De Gulden Snede Spiralen. Deze golven zijn elektromagnetische trillingen. Als deze golven zich vrij kunnen verplaatsen noemen we dat vrije energie. Golven die zich minder vrij kunnen verplaatsen, omdat het in een beperkte ruimte vastzit, noemen wij materie. Hoe beperkter de ruimte is, hoe dichter de massa van de materie is. Materie is energie met een lagere trilling of frequentie.

Je kunt dus stellen dat het gehele universum een groot vibrerend geheel is. De oude Grieken noemden dit in een woord ether. Als de trillingen vanuit de ether de bron zijn van de geometrische vormen, dan moeten zij eigenlijk ook informatie in zich dragen, informatie over hoe zij zich manifesteren. De Gulden Snede Spiralen zijn dus informatiedragers. Onze voorvaderen bouwden gebouwen (Egyptische Piramides..) en bepaalde rituele plekken (Stonehenge…) met deze kennis. Zij wisten namelijk dat dit de brug was tussen het zichtbare ofwel de materie, en het onzichtbare ofwel de vrije energie dat niet door zintuigen waarneembaar is.

Alles staat dus met elkaar in verbinding. Dit geeft aan dat er een eenheid bestaat in het universum. Als je nog een stapje verder gaat zou je kunnen stellen dat de materiele wereld zoals wij die om ons heen zien gebaseerd is op illusie. Dit geldt ook voor hoe wij onszelf in het totaal ervaren. Eigenlijk zijn wij niet afgescheiden van de werkelijkheid buiten onszelf. Wij maken immers zelf ook deel uit van dit vibrerende ether veld.

De taal van onze ziel
Er wordt wel eens gezegd dat Geometrie de taal van onze ziel is. Omdat ons lichaam volgens de Geometrie is gevormd, herkennen wij van nature onbewust deze vormen om ons heen en kunnen we bepaalde emoties voelen als we ons focussen op deze specifieke vormen. Geometrische informatie wordt niet gefilterd door emoties of ervaringen, maar in alle zuiverheid opgenomen.

Mijn teksten zijn ook terug te lezen onder: http://aliki.infoteur.nl/

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.